0%

1. Каква беше причината да работите в SportDepot?
Може да изберете повече от един отговор
Имах нужда от работа
Беше ми препоръчана от колега
Привилегии
Репутацията на SportDepot я представя като добро място за работа
Високо заплащане
Друго (Моля опишете)
2. Изберете отдела, в който работихте.
3. До колко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения за Вашата работа:
  Напълно съгласен Съгласен Средно Не много съгласен Несъгласен
Работата беше предизвикателна
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Уменията ми бяха използвани ефективно
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Посоката на работа беше ефективна
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Количеството работа беше разумно
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Бях подсигурен с необходимите ресурси
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Работната среда беше сигурна, удобна и добре оборудвана
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
4. Има ли нещо, което може да се подобри за Вашето работно място?

5. Доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения относно Вашия отдел
  Напълно съгласен Съгласен Средно Не много съгласен Несъгласен
Имах добри работни отношения
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Имах подходящо оборудване
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Имаше достатъчно работници
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Беше ефективно
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
6. Има ли нещо, което може да подобрите в отдела?

7. Доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения относно началник Ви
  Напълно съгласен Съгласен Средно Не много съгласен Несъгласен
Признаваше приноса на служителите
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Беше отворен за предложения
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Имаше познания за работата
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Имаше умения да ръководи
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
8. Имате ли предложения за Вашия началник?

9. Доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения за мениджмънта
  Напълно съгласен Съгласен Средно Не много съгласен Несъгласен
Беше постоянен
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Насърчаваше колегиалност
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Беше отворен за предложения
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Третираше всички като равни
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Признаваше постиженията
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Беше достъпен за дискусии относно проблеми в работата
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
Предоставяше възможности за развитие
Напълно съгласен
Съгласен
Средно
Не много съгласен
Несъгласен
10. Имате ли предложения за мениджмънта?

11. Доколко сте доволни от следните:
  Много доволен Доволен Средно Не много доволен Недоволен
Привилегии
Много доволен
Доволен
Средно
Не много доволен
Недоволен
Платен отпуск
Много доволен
Доволен
Средно
Не много доволен
Недоволен
Заплащане
Много доволен
Доволен
Средно
Не много доволен
Недоволен
12. Причините да напуснете SportDepot са?
Може да изберете повече от една
По-високо заплащане
Привилегии
По-добра възможност за работа
Конфликт с други служители
Конфликт с мениджърите
Семейни/Лични причини
Смяна на местожителството
Смяна на сферата на работа
Други:
13. В кои области мислите, че SportDepot има нужда от подобрение?